Activiteiten

 • Activiteiten
  • Clubavonden (woensdagavond even weken).
   Elke twee weken komen we bij elkaar met een Thema-avond. Onderwerpen kunnen zijn: fotopositief, Iktoonmij, bespreken van in te sturen werk voor wedstrijden, gastspreker, enz.
  • Soosavonden; Cafépositief (woensdagavond oneven weken).
   Een aantal maal in het seizoen organiseren we avonden met een meer open karakter. Het is dan mogelijk om in vrije sfeer werk van elkaar te bespreken, introducés mee te nemen, en er kan een drankje genuttigd worden. Met deze avonden worden er ook “technische” avonden georganiseerd. Hierbij komen zaken als het werken met Photoshop en Lightroom bijvoorbeeld aan de orde.
  • Werkgroep avonden (woensdagavond oneven weken).
   zie https://fc-positief.nl/wp/werkgroepen/

  De programmering van deze avonden ligt in handen van de programmacommissie. Zie https://fc-positief.nl/wp/jaarprogramma/

  • fotopositief en seriepositief
   4 x per clubjaar bespreken we foto’s vàn de clubleden dóór de clubleden. Men bepaalt zelf, het thema (vooraf, dan wel achteraf) waarop gefotografeerd wordt.
   Per ronde worden 1 á 2 foto’s zowel digitaal als op afdruk anoniem ingeleverd. Op de bespreekavond wordt er gestemd, alle aanwezige leden geven 1, 2 of 3 punten aan hun top 3. De winnende foto’s worden op de website gepubliceerd.
   Aan het einde van het seizoen wordt een seriefoto ronde georganiseerd. De bespreking wordt dan door een extern jurylid gedaan.
  • Iktoonmij.
   Op een drietal clubavonden tonen een aantal leden eigen werk, al dan niet uit het verleden. Gewoon om jezelf te laten zien, of juist om een uitwisseling van ideeën uit te lokken om daar dan weer van te leren.
  • Kettingfoto
   De bedoeling van de kettingfoto is je creativiteit te prikkelen. De deelnemers vormen figuurlijk één of meer kettingen. Op de startdatum wordt de startfoto naar de eerste deelnemer van elke ketting gestuurd. Hij of zij maakt dan – hierdoor geïnspireerd – in maximaal 3 weken een aansluitende nieuwe foto. Het is de bedoeling daar een nieuw gemaakte foto voor te maken.
   Aan het eind van het seizoen presenteren de deelnemers “op het bord” de resultaten. Van iedere maker wordt dan gevraagd om te vertellen waardoor hij of zij geïnspireerd werd om zijn of haar foto te maken.
   Zie voor data en deelname kettingronde https://fc-positief.nl/wp/data-kettingfoto/
  • Fotowedstrijden
   Meedoen aan wedstrijden heeft een positief effect. Het toetsen van jouw werk aan dat van anderen, is verhelderend en stimulerend.
   Wij doen mee aan wedstrijden van de Fotobond, wedstrijden van de afdeling Kennemerland en aan internationale wedstrijden.
   Wedstrijden Kennemerland
   De afdeling Kennemerland organiseert vier keer per seizoen een competitie. Hieraan nemen nagenoeg alle clubs van de afdeling deel. Het onderwerp van deze afdelingscompetitie is vrij of heeft een thema. Je mag per keer twee foto’s inleveren. In plaats van enkelvoudige foto’s mag je ook een serie van drie foto’s inleveren. Een serie is een reeks foto’s die een samenhang hebben. Eén keer per jaar is er een aparte serieronde, de serie dient dan uit vijf foto’s te bestaan. De foto’s worden beoordeeld en gejureerd door beroepsfotografen. Twee weken later worden alle foto’s uitgelegd en een selectie hieruit wordt door de juryleden ten overstaan van geïnteresseerde deelnemers besproken. Deze avonden zijn door onze leden te bezoeken!
   Vóór het insturen naar de competitie worden op een clubavond de in te sturen foto’s besproken. Een Ieder kan dan foto’s voorleggen en afhankelijk van de visie van de anderen deze eventueel nog aanpassen. Dit bespreken gebeurt aan de hand van afdrukken of beamer-beelden. Op de site van Kennemerland is een wedstrijd reglement te vinden zie https://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-09-kennemerland/
   Wedstrijden Nederlandse Fotobond
   De Fotobond organiseert de volgende wedstrijden:
   – Foto individueel. Individuele leden mogen één foto inleveren ter beoordeling. Er volgt een openbare bespreking van de jurybeoordeling. Inzenden is op eigen initiatief van de leden.
   – Foto nationaal. Hier kunnen alleen fotografen aan meedoen die daarvoor worden uitgenodigd.
   – Bondsfotowedstrijd. Dit is een wedstrijd tussen de clubs onderling. Wij doen hier ook aan mee. Uit de foto’s van de leden wordt een selectie van tien foto’s gemaakt die wordt ingestuurd. Het gejureerde werk wordt openbaar besproken.

  Voor overzicht en data van alle wedstrijden zie https://fc-positief.nl/wp/fotorondes-en-wedstrijden/

  • Clubdag
   Jaarlijks wordt er door een verrassingstocht georganiseerd, een combinatie van fotograferen, een uitje, gezellig zijn met elkaar, wandelen, kijken, snuffelen, iets drinken en eten.
  • Fotograferen op locatie
   Met een kleine groep – in onderling overleg – ad hoc op locatie gaan fotograferen
  • Exposities
   Gedurende het seizoen wisselende exposities inrichten op uiteenlopende locaties in Hoofddorp en Nieuw-Vennep.
  • Deelname aan Iktoon als georganiseerd door de gemeente Haarlemmermeer.

  20200118