Activiteiten

  • Clubdag
   Jaarlijks wordt er door een verrassingstocht georganiseerd, een combinatie van fotograferen, een uitje, gezellig zijn met elkaar, wandelen, kijken, snuffelen, iets drinken en eten.
  • Fotograferen op locatie
   Met een kleine groep – in onderling overleg – ad hoc op locatie gaan fotograferen
  • Exposities
   Gedurende het seizoen wisselende exposities inrichten op uiteenlopende locaties in Hoofddorp en Nieuw-Vennep.
  • Activiteiten
   • Clubavonden (woensdagavond .
    Elke week komen we bij elkaar met een Thema-avond of werkgroepavond. Onderwerpen kunnen zijn: Fotopositief,  bespreken van in te sturen werk voor wedstrijden, gastspreker, enz.
   • Werkgroep avonden (woensdagavond oneven weken).
    zie https://fc-positief.nl/wp/werkgroepen/

   De programmering van deze avonden ligt in handen van de programmacommissie. Zie https://fc-positief.nl/wp/jaarprogramma/

   • Fotopositief 
    4 x per clubjaar bespreken we foto’s van de clubleden door de clubleden. Men bepaalt zelf – het thema (vooraf, dan wel achteraf) – waarop gefotografeerd wordt.
    Per ronde worden 1 á 2 foto’s zowel digitaal als op afdruk anoniem ingeleverd. Op de bespreekavond worden de foto’s besproken en later op de website (voor leden) gepubliceerd
    Aan het einde van het seizoen wordt een seriefotoronde georganiseerd. De bespreking wordt dan door een extern jurylid gedaan.
   • Kettingfoto
    De bedoeling van de kettingfoto is je creativiteit te prikkelen. De deelnemers vormen figuurlijk één of meer kettingen. Op de startdatum wordt de startfoto naar de eerste deelnemer van elke ketting gestuurd. Hij of zij maakt dan – hierdoor geïnspireerd – in maximaal 3 weken een aansluitende nieuwe foto. Het is de bedoeling daar een nieuw gemaakte foto voor te maken.
    Aan het eind van het seizoen presenteren de deelnemers “op het bord” de resultaten. Van iedere maker wordt dan gevraagd om te vertellen waardoor hij of zij geïnspireerd werd om zijn of haar foto te maken.
    Zie voor data en deelname kettingronde https://fc-positief.nl/wp/data-kettingfoto/
   • Fotowedstrijden
    Meedoen aan wedstrijden heeft een positief effect. Het toetsen van jouw werk aan dat van anderen is verhelderend, confronterend en stimulerend.
    Wij doen mee aan wedstrijden van de Fotobond, wedstrijden van de afdeling Kennemerland en aan internationale wedstrijden.
    Wedstrijden Kennemerland
    De afdeling Kennemerland organiseert vier keer per seizoen een competitie. Hieraan nemen nagenoeg alle clubs van de afdeling deel. Het onderwerp van deze afdelingscompetitie is vrij of heeft een thema. Je mag per keer twee foto’s inleveren. Eén keer per jaar is er een aparte serieronde, deze bestaat uit vijf foto’s. Een serie is een reeks foto’s die een samenhang hebben. De foto’s worden beoordeeld en gejureerd door beroepsfotografen. Twee weken later worden alle foto’s uitgelegd en een selectie hieruit wordt door de juryleden ten overstaan van geïnteresseerde deelnemers besproken. Deze avonden zijn door onze leden te bezoeken!
    Vóór het insturen naar de competitie worden op een clubavond de in te sturen foto’s besproken. Een Ieder kan dan foto’s voorleggen en afhankelijk van de visie van de anderen deze eventueel nog aanpassen. Dit bespreken gebeurt aan de hand van afdrukken of beamer-beelden. Op de site van Kennemerland is een wedstrijd reglement te vinden zie https://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-09-kennemerland/
    Wedstrijden Nederlandse Fotobond
    De Fotobond organiseert de volgende wedstrijden:
    – Foto individueel. Individuele leden mogen één foto inleveren ter beoordeling. Er volgt een openbare bespreking van de jurybeoordeling. Inzenden is op eigen initiatief van de leden.
    – Foto nationaal. Hier kunnen alleen fotografen aan meedoen die daarvoor worden uitgenodigd.
    – Bondsfotowedstrijd. Dit is een wedstrijd tussen de clubs onderling. Wij doen hier ook aan mee. Uit de foto’s van de leden wordt een selectie van tien foto’s gemaakt die wordt ingestuurd. Het gejureerde werk wordt openbaar besproken.

   Voor overzicht en data van alle wedstrijden zie https://fc-positief.nl/wp/fotorondes-en-wedstrijden/

  2023-21-10