BMK (bondsmeesterklasse)

Leden van de Fotobond kunnen deelnemen aan diverse wedstrijden en daar een waardering voor verdienen.

De hoogste trede is het toetreden tot de Bondsmeesterklasse. https://fotobond.nl/landelijke-groepen/

In 2018 is John van Loon (na ons voormalig lid Louis Visseren) de tweede bondsmeester geworden van onze vereniging.

zie bijgaande toelichting en foto’s. 

In 2022 is nu ook Jan Harting toegetreden tot de BMK

zie bijgaande toelichting en foto’s.