Informatieblad voor nieuwe leden

Welkom als lid van fotoclub Positief!

We zijn een actieve club, die kwaliteit van de foto’s hoog in het vaandel heeft. Zo doen we mee aan diverse wedstrijden van de Fotobond en van de Afdeling Kennemerland van de Fotobond. Aan deze wedstrijden kun je als individu meedoen, maar ook op clubniveau.

Op een nieuw lid komt veel informatie af. Vandaar dat we dit informatieblad hebben gemaakt, waarin we het een en ander op een rijtje gezet hebben, waarbij we verwijzen naar info op de website. Daarnaast mag je ervan uitgaan dat een ervaren clublid je verder wegwijs maakt.

Het clubjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De activiteiten zijn echter van september tot en met mei gepland. In die periode komen we iedere woensdagavond bij elkaar in het Ontmoetingscentrum in Nieuw Vennep (adres: zie onderaan). Iedere twee even weken is er een clubavond, die voor alle leden is. Op de andere woensdagavonden (de oneven weken) zijn de avonden gepland voor de werkgroepen en voor de soosavonden: Cafépositief.

Club- en soosavonden beginnen om 20.00 uur. Meestal komen de leden wat eerder om bij te praten en koffie te drinken. Om 22:30 moeten we het gebouw verlaten hebben.

 

Jaarprogramma

De activiteiten zijn neergelegd in een jaarprogramma. Zie hiertoe het programma op de site: https://fc-positief.nl/wp/jaarprogramma/

 

Activiteiten

In het jaarprogramma vind je de verschillende activiteiten, zoals:

Fotopositief, seriepositief

Iktoonmij

Kettingfoto

Meedoen aan wedstrijden

Jaarlijkse clubdag

Op locatie fotograferen met mede clubleden

Exposities

Voor de beschrijving van die activiteiten zie onze website: https://fc-positief.nl/wp/activiteiten/

 

Werkgroepen

Voor gespecialiseerde thema’s kennen we werkgroepen. Op initiatief van een lid kan een werkgroep worden opgericht. Momenteel zijn werkgroepen actief met als onderwerp: portretfotografie, landschapfotografie,  fotobespreking,  architectuur en DiFo. Deze laatste werkgroep is een samenwerkingsverband met de Dichterskring Haarlemmermeer

Als nieuw clublid kun je hieraan gaan deelnemen. Voor de verschillende werkgroepen zie ook weer onze website: https://fc-positief.nl/wp/werkgroepen/. Sommige werkgroepen hebben wel een maximum aantal deelnemers. Heb je belangstelling voor een werkgroep, neem dan contact op met de “trekker” van de werkgroep.

 

Spullen

De club beschikt over een aantal spullen die door leden geleend kunnen worden. Een opgave vind je op de website van de club: https://fc-positief.nl/wp/uitleenspullen/.

 

Fotobond

Als lid van onze fotoclub word je aangemeld bij de Fotobond, Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie (www.fotobond.nl) . Dit is de overkoepelende organisatie van amateurfotografenclubs. De Fotobond is onderverdeeld in afdelingen. Wij zijn aangesloten bij de afdeling Kennemerland. Na betaling van de contributie krijg je een pasje, dat je toegang geeft tot de wedstrijden die door de afdeling Kennemerland en de Fotobond worden georganiseerd. De fotobond doet heel veel aan het stimuleren van beter fotograferen. De fotobond organiseert ook wedstrijden. Zie verder: https://fotobond.nl/fotowedstrijd/

 

Afdeling Kennemerland

De afdeling Kennemerland kun je vinden op de website van de Fotobond onder Afdelingen: https://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-09-kennemerland/.

Kennemerland heeft nummer 09 en organiseert viermaal per jaar een wedstrijdronde.

Daarnaast organiseert de afdeling lezingen, die toegankelijk zijn voor leden van de fotoclubs.

Periodiek vindt er een bondscafé plaats voor een gezellig samenzijn met daarbij meestal een interessante spreker.

 

Diversen

Inleveren van foto’s: Foto’s die voor een wedstrijd of tentoonstelling bij Kennemerland worden ingeleverd, moeten voorzien zijn van een passe-partout. De maten van de foto zijn vrij, met dien verstande dat de buitenmaten van het passe-partout 50 X 40 cm moeten zijn. Passe-partouts zijn bij onze club verkrijgbaar, zie https://fc-positief.nl/wp/passe-partouts/

Wedstrijdreglement. Een gedetailleerde beschrijving van de wedstrijdregels is te vinden op de verschillende websites van de afdeling en de fotobond

Statuten, huishoudelijk reglement en jaarverslagen vind je op een deel van de website dat alleen voor leden toegankelijk is.

 

Adressen

FC Positief: Bijeenkomsten in het Ontmoetingscentrum, Elemastraat 65, 2151 AJ Nieuw-Vennep

Bankrekening van de club: ING 0198593 t.n.v. Penningmeester FC-Positief te Nieuw-Vennep

Afdeling Kennemerland: Bijeenkomsten in het Wijkcentrum De Ringvaart, Floris v Adrichemlaan 98, 2035 VD Haarlem. De avonden beginnen om 20.00 tenzij anders aangegeven.

 

Het bestuur wenst je veel succes en plezier bij de fotoclub

 

20191110