Werkgroepen

Leden kunnen door in teamverband deel te nemen aan een werkgroep een bepaald aspect van de fotografie uitdiepen. U kunt tegelijk van meerdere werkgroepen lid zijn. Hieraan zijn, behoudens eventuele reiskosten, geen kosten verbonden. Elke werkgroep heeft een “trekker”. Deze functioneert al naar behoefte als coördinator/stimulator/aanjager.

  • DiFo Haarlemmermeer. Begin 2016 is een samenwerking ontstaan tussen de Dichterskring Haarlemmermeer en FC Positief ter voorbereiding op IkToon (voorheen Week van de Amateurkunst – WAK). Ook na onze eerste gezamenlijke presentatie in juni 2016 komen dichters en fotografen van DiFo regelmatig bij elkaar. Dichters geven woorden aan de foto’s en fotografen maken beelden bij gedichten. Deze kruisbestuiving van Dichters en Fotografen in DiFo Haarlemmermeer wordt als een ware aanvulling ervaren.
  • Werkgroep ‘Landschaps- en Natuurfotografie’.  Hierbij gaat het om natuurlandschap, stadslandschap (urban landscape) en architectuur. De werkgroep komt eenmaal per maand bij elkaar en viermaal per jaar wordt op locatie gefotografeerd. De groep geeft eenmaal per jaar een presentatie van het gemaakte werk aan de leden. Foto’s worden in Pier K geëxposeerd en op deze site geplaatst. Ieder kwartaal wordt gefotografeerd volgens een bepaald thema.
  • Werkgroep ‘Portret’.  Deze groep heeft als doel door oefening en experimenteren de vaardigheden op dit gebied te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse lichtbronnen, zoals studioflitsers en reflectoren. Ook fotograferen op locatie is een geliefd onderdeel.
  • Werkgroep ‘Urban’. Deze werkgroep moet weer worden opgetuigd.
  • Werkgroep ‘Foto bespreken’ . Maandelijks komt deze groep bij toerbeurt bij een van de leden thuis bij elkaar om onderling hun eigen werk te bespreken. Het doel is om ideeën te toetsen en de kwaliteit te bevorderen.
  • Werkgroep ‘Wedstrijden’ . Meedoen aan wedstrijden heeft een positief effect. Het toetsen van jouw werk aan dat van anderen, is verhelderend en stimulerend. Wij doen mee aan wedstrijden van de Fotobond (o.a. Foto Individueel, Foto Online, Bondsfotowedstrijd en Foto Nationaal) en aan internationale wedstrijden. De afdeling Kennemerland van de Fotobond organiseert vijf keer per seizoen een competitie. Hieraan nemen nagenoeg alle clubs van de afdeling deel. De foto’s worden beoordeeld en gejureerd door beroepsfotografen. Twee weken later worden alle foto’s uitgelegd en een selectie hieruit wordt door de juryleden ten overstaan van geïnteresseerde deelnemers besproken. Vóór het insturen naar de competitie wordt binnen de club vaak een bespreking georganiseerd. Een Ieder kan dan foto’s voorleggen en afhankelijk van de visie van de anderen deze eventueel nog aanpassen. Dit bespreken gebeurt op basis van afdrukken of beamer-beelden.