Werkgroepen

Leden kunnen deelnemen aan een werkgroep en zo een bepaald aspect van de fotografie uitdiepen. U kunt tegelijk van meerdere werkgroepen lid zijn. Hieraan zijn, behoudens eventuele reiskosten en huurkosten studio, geen kosten verbonden. Elke werkgroep heeft een “trekker”. Deze functioneert al naar behoefte als coördinator/stimulator/aanjager.

 • Natuurfotografie (Henri)
  Hierbij gaat het om natuurlandschap, stadslandschap en dieren in hun natuurlijke omgeving. De werkgroep komt eenmaal per maand bij elkaar en viermaal per jaar wordt op locatie gefotografeerd. De groep geeft eenmaal per jaar een presentatie van het gemaakte werk aan de leden. Foto’s worden in Pier K geëxposeerd en op de site geplaatst. Ieder kwartaal wordt gefotografeerd volgens een bepaald thema.
 • Architectuur (John B.)
  Deze groep brengt gebouwen op verschillende manieren in beeld op een wijze zoals dat voor architectuurfotografie gebruikelijk is, – of juist niet -. Men gaat regelmatig op pad maar boeiende plekken zoals b.v. de Zuid-as, rondom de Arena in Amsterdam, de kop van Zuid in Rotterdam en Vinex locaties.
 • Straatfotografie (Wim)
  Straatfotografie is een genre binnen de fotografie waarbij mensen op publieke plaatsen zoals straten, parken en metrostations gefotografeerd worden zonder dat ze zich daar bewust van zijn.
  (Wikipedia)
 • Tabletopfotografie  (Ingrid en John v. L.)
  Dit is een vorm van stillevenfotografie. In het eenvoudigste geval worden objecten op een tafelblad gerangschikt , maar in het (semi)professionele gebied op speciale opnametafels met bijbehorende verlichting en achtergrond.
  (vrij naar Wikipedia)

24/9/23