Werkgroepen

Leden kunnen deelnemen aan een werkgroep en zo een bepaald aspect van de fotografie uitdiepen. U kunt tegelijk van meerdere werkgroepen lid zijn. Hieraan zijn, behoudens eventuele reiskosten en huurkosten studio, geen kosten verbonden. Elke werkgroep heeft een “trekker”. Deze functioneert al naar behoefte als coördinator/stimulator/aanjager.

 • DiFo Haarlemmermeer (Inge Pardaan)
  Begin 2016 is een samenwerking ontstaan tussen de Dichterskring Haarlemmermeer en FC Positief ter voorbereiding op IkToon (voorheen Week van de Amateurkunst – WAK). Ook na onze eerste gezamenlijke presentatie in juni 2016 komen dichters en fotografen van DiFo regelmatig bij elkaar. Dichters geven woorden aan de foto’s en fotografen maken beelden bij gedichten. Deze kruisbestuiving van Dichters en Fotografen in DiFo Haarlemmermeerwordt als een ware aanvulling ervaren.
 • Natuurfotografie (Henri Kok)
  Hierbij gaat het om natuurlandschap, stadslandschap en dieren in hun natuurlijke omgeving. De werkgroep komt eenmaal per maand bij elkaar en viermaal per jaar wordt op locatie gefotografeerd. De groep geeft eenmaal per jaar een presentatie van het gemaakte werk aan de leden. Foto’s worden in Pier K geëxposeerd en op de site geplaatst. Ieder kwartaal wordt gefotografeerd volgens een bepaald thema.
 • Portret (René Prins)
  Deze groep heeft als doel door oefening en experimenteren de vaardigheden op dit gebied te vergroten. Hierbij wordt in een studio gebruik gemaakt van diverse lichtbronnen, zoals studioflitsers en reflectoren. Ook fotograferen op locatie is een geliefd onderdeel.
 • Foto bespreken (Ger Ottenhof)
  Deze groep komt bij toerbeurt bij een van de leden thuis bij elkaar om onderling hun eigen werk te bespreken. Het doel is om ideeën te toetsen en de kwaliteit te bevorderen.
 • Architectuur (John Boele)
  Deze groep brengt gebouwen op verschillende manieren in beeld op een wijze zoals dat voor architectuurfotografie gebruikelijk is, – of juist niet -. Men gaat regelmatig op pad maar boeiende plekken zoals b.v. de Zuidas, rondom de Arena in Amsterdam, de kop van Zuid in Rotterdam en Vinex locaties.

 

20191110