Werkgroepen

Leden kunnen deelnemen aan een werkgroep en zo een bepaald aspect van de fotografie uitdiepen. U kunt tegelijk van meerdere werkgroepen lid zijn. Hieraan zijn, behoudens eventuele reiskosten en huurkosten studio, geen kosten verbonden. Elke werkgroep heeft een “trekker”. Deze functioneert al naar behoefte als coördinator/stimulator/aanjager.

  • Natuurfotografie (Henri Kok)
    Hierbij gaat het om natuurlandschap, stadslandschap en dieren in hun natuurlijke omgeving. De werkgroep komt eenmaal per maand bij elkaar en viermaal per jaar wordt op locatie gefotografeerd. De groep geeft eenmaal per jaar een presentatie van het gemaakte werk aan de leden. Foto’s worden in Pier K geëxposeerd en op de site geplaatst. Ieder kwartaal wordt gefotografeerd volgens een bepaald thema.
  • Portret (John van Loon)
    Deze groep heeft als doel door oefening en experimenteren de vaardigheden op dit gebied te vergroten. Hierbij wordt in een studio gebruik gemaakt van diverse lichtbronnen, zoals studioflitsers en reflectoren. Ook fotograferen op locatie is een geliefd onderdeel.
  • Architectuur (John Boele)
    Deze groep brengt gebouwen op verschillende manieren in beeld op een wijze zoals dat voor architectuurfotografie gebruikelijk is, – of juist niet -. Men gaat regelmatig op pad maar boeiende plekken zoals b.v. de Zuid-as, rondom de Arena in Amsterdam, de kop van Zuid in Rotterdam en Vinex locaties.

 

20232403