Introductie

Fotoclub Positief is opgericht op 17 september 1963 en aangesloten bij de Fotobond (Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie). Het doel van onze fotoclub is het bevorderen van de fotografie en alles dat daarmee in verband staat of daartoe bijdraagt, in de ruimste zin van het woord. Het aantal leden varieerde de afgelopen jaren rond de 25. Voor het overgrote deel zijn de leden afkomstig uit Haarlemmermeer. Fotoclub Positief heeft als thuisbasis Nieuw-Vennep.

Actieve leden zijn welkom bij FC Positief. Wanneer u geïnteresseerd bent om lid te worden van onze club is het mogelijk om een of twee clubavonden bij te wonen. Wij vragen wel vooraf even contact op te nemen met iemand van het bestuur.

Als u lid wilt worden van FC Positief, stellen wij een paar voorwaarden. U heeft basiskennis van fotografie. Termen als ‘sluitertijd, diafragma, belichting, ISO-waarden, resolutie en compositie moeten bekend zijn. Binnen onze club kunt u dan veel aanvullende kennis en ervaring opdoen.

De contributie voor 2024 is vastgesteld op € 90