introductie

Fotoclub Positief is opgericht op 17 september 1963 en aangesloten bij de Fotobond (Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie). Het doel van onze fotoclub is het bevorderen van de fotografie en alles dat daarmee in verband staat of daartoe bijdraagt, in de ruimste zin van het woord. Het aantal leden varieert de afgelopen jaren tussen de 35 en 40. Voor het overgrote deel zijn de leden afkomstig uit Haarlemmermeer met als thuisbasis Nieuw-Vennep.

Actieve leden zijn welkom bij FC Positief. Wanneer u geïnteresseerd bent om lid te worden van onze club is het mogelijk om een of twee clubavonden bij te wonen. Wij vragen wel vooraf even contact op te nemen met iemand van het bestuur.

Als u lid wilt worden van FC Positief stellen wij daar een paar voorwaarden aan. U zult akkoord moeten gaan met het privacyreglement. Daarnaast zult u over de basiskennis van de fotografie moeten beschikken. Termen als “sluitertijd, diafragma, belichting, ISO waarden, resolutie en gulden snede” moeten bekend zijn. Binnen onze club kunt u veel aanvullende ervaring opdoen, maar we zijn geen opleidingscentrum.

De contributie voor 2018 is vastgesteld op €75,00